4
owocki
Ξwocki (🤖,💚)
@owocki
47817
VOTE CREDITS
321
VOTES RECEIVED
VOTE FOR
@owocki
VOTES
YOU HAVE ZERO
VOTE CREDITS